Årets förebild inom barn- och ungdomspsykiatrin

Årets förebild är ST-läkarnas eget pris som delas ut i samband med SFBUP:s årliga kongress. Mottagaren är en person som genom sitt agerande bidrar till att inspirera yngre kollegor att fortsätta arbeta och verka inom barn- och ungdomspsykiatrin. Tidigare pristagare har bland annat varit Karima Assel, överläkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri vid Transkulturellt centrum i Stockholm med motiveringen att hon  »… med stor entusiasm och energi lyft debatten och engagemanget för en utsatt grupp i samhället«.

Årets pris delas ut i samband med SFBUPs årliga kongress 24-25 april 2019 i Göteborg.