Nätverk för bipolär/psykosteam inom BUP

 

Foto: Håkan Jarbin från bipolär/psykosnätverksmötet på Grand Hotel i Lund 4-5 oktober 2018. Vid mötet föreläste postdoc. Carl Ragazan från Vancouver, Kanada om Livskvalitet för ungdomar med bipolär sjukdom medan öl Beata Bäcktsröm från Skånes psykos/bipolärteam höll i nätverksträffen. Ett formulär för att värdera livskvalitet med inrikting på tonåringar på bipolär sjukdom håller på att utvecklas i Skåneteam i samarbete med Carl.

Inom BUP Sverige har vi ett nätverk av specialteam och intresserade medarbetare inom områdena psykossjukdom och bipolär sjukdom. Vi har träffats för att stödja och stimulera varandra i utvecklingsarbetet och samtidigt lära oss av internationella experter. Nätverket startades strax efter millenieskiftet.

Nätverket har lärt av flera internationella experter såsom Boris Birmaher, David Miklowitz, Christoph Correll, LinMarie Sikich, Mani Pavuluri och Chicagoteamet för bipolär sjukdom men även av flera svenska experter. Nätverksmötena årligen lunch-lunch är öppna för alla intresserade inom BUP Sverige. De har alternerat mellan Skåne, Halland, Uppsala, Göteborg och Stockholm.

Nästa nätverksmöte sker under tidig höst 2019 och för första gången är Linköping och Östergötland värd för mötet. Datum och program kommer att meddelas senare i vinter.

 

Vara med i nätverket?

maila till hakan.jarbin@regionhalland.se för att vara på sändlistan eller

 

anmäl dig på denna sida när nästa möte lagts upp

Presentation om livskvalitet av Carl Ragazan

bup_lecture 1

bup_lecture 2

bup_lecture 3