Andra vågen 2018-2021

 

Deplyftet våg 2 med deltagare från BUP Malmö/Trelleborg, Blekinge, Sörmland och Dalarna vid seminarium två i Tylebäck utanför Halmstad. Foto Håkan Jarbin 181122.

Vi är mycket glada över det stora intresset från BUP kliniker att vara med i Deplyftet. Den andra vågen är nu igång för klinikerna i Skåne/Malmö, Blekinge,  Sörmland och Dalarna. I maj månad 2018 genomfördes videokonferenser med varje lokalt team. Detta är bilderna som visas under videokonferens där Deplyftet presenteras.

En föreläsning för läkargrupperna på deltagande kliniker  via videolänk genomfördes tisdagen den 20 november.

Datainsamling för återkoppling börjades efter första seminariet i september 2018 och pågår till september 2021. Schema över när data ska bedömas av läkarmonitor och rapporteras av monitor finns här: Schema våg 2, 2020-2021

Telefonkonferenser för samtliga deltagare i Deplyftet

Deplyftet har sammanlagt 12 tidpunkter för återkoppling av data. Vi har nu genomfört sex av dessa och inför 2020 och 2021 återstår ytterligare sex tillfällen. Samtliga behandlare, utbildare, chefer och monitorer inom Deplyftet är välkomna att ansluta till telefonkonferenserna. Telefonnummer och kod mailas strax före mötet till samtliga deltagare tillsammans med resultaten, som vi sedan går igenom på mötet. Datum för mötena finns i högermarginal. Klinikordning är Malmö/Trelleborg kl 13.00, Blekinge kl 13.45, Jönköping 14.30, Sörmland kl 15.15 och Dalarna 16.00.

 

Videokonferenser för chefer och monitorer i Deplyftet

Varje mätpunkt och telefonkonferens följs inom 1-2 veckor av ett videomöte för ledningarna inom Deplyftsklinikerna. Syftet är att problemlösa implementering tillsammans och dela med sig av goda exempel. Dessa genomförs som Cisco videokonferenser i grupp för alla fyra klinikerna samtidigt. Då bör främst projektledare vara med men gärna även verksamhetschef, annan ledningsperson och monitor vara med.  Videokonferens sker enligt datum i högermarginalen kl 15.15-17.00. Deltagarna ringer från det lokala Cisco-videosystemet eller från ”Skype för företag” in till psbup@video.regionhalland.se, som är ett virtuellt mötesrum där vi kan vara många uppkopplade samtidigt. Man kan även ansluta från Google Chrome webbläsare men då krävs kod och kort instruktion, som fås via mail från hakan.jarbin@regionhalland.se.

 

Telefonmöten klinikvis

20-03-10

20-06-09

20-10-06

20-12-15

21-03-09

21-09-21

chefsmöten på videolänk 15.15-16.30

20-01-09

20-03-19

20-06-16

20-10-15

21-01-07

21-03-18

21-09-30