Subcortical brain volume differences in participants with attention deficit hyperactivity disorder in children and adults: a cross-sectional mega-analysis

16 feb 2017

I denna studie finansierad av National Institutes of Health och som publiceras i The Lancet Psychiatri undersöktes 1713 personer med ADHD diagnos och 1529 kontrollpersoner.  Personerna var mellan 4 och 63…