Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga

25 feb 2017

Översiktartikel av Louise Frisén, Olle Söder och Per-Anders Rydelius. Under det senaste decenniet har antalet unga med könsdysfori som söker sjukvårdens insatser för köns­bekräftande åtgärder ökat kraftigt. En minoritet (ca 20 procent) av…

Bra föreläsning om rädsla, oro och självkänsla hos barn

7 feb 2017

Psykologen Martin Forster föreläser om barns självkänsla och ger tips på hur man kan göra för att ens barn ska må så bra som möjligt. Som behandlare kan man med…

Ny information för patienter och behandlare på hemsidan

5 feb 2017

Autism och Aspergerförbundet har skapat en autismutbildning på nätet som du nu kan ladda upp via vår hemsida. Här kan du också ta del av BUP Göteborgs patientbroschyr om ångest…

Stora brister i vården av nydebuterad psykos

8 jan 2017

Angelägen artikel i DN Debatt http://www.dn.se/debatt/stora-brister-i-varden-vid-nydebuterad-psykos/