Subcortical brain volume differences in participants with attention deficit hyperactivity disorder in children and adults: a cross-sectional mega-analysis

16 feb 2017

I denna studie finansierad av National Institutes of Health och som publiceras i The Lancet Psychiatri undersöktes 1713 personer med ADHD diagnos och 1529 kontrollpersoner.  Personerna var mellan 4 och 63…

Transsexualism ska inte längre ses som sjukdom

30 jan 2017

Socialstyrelsen ser nu över klassificeringen av transsexualism, med målet att det inte längre ska ses som en sjukdom vid kontakt med vården. Detta sedan WHO fattat motsvarande beslut. Länk till…