Barn och ungas erfarenheter av Första linjen

20 maj 2017

SKL (Sveriges kommuner och landsting) bjuder in barn och unga mellan 9-20 år som får eller ha fått hjälp av en verksamhet som erbjuder tidiga insatser, antingen tillsammans med en kontaktperson…

Skolkare måste bli sedda

9 jan 2017

Hösten 2015 hade 20 000 elever i den obligatoriska skolan en långvarig, ogiltig frånvaro, enligt regeringens utredare Malin Gren Landell som anser att skolorna är för passiva. Utredningen lades fram till skolminister…