Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga

25 feb 2017

Översiktartikel av Louise Frisén, Olle Söder och Per-Anders Rydelius. Under det senaste decenniet har antalet unga med könsdysfori som söker sjukvårdens insatser för köns­bekräftande åtgärder ökat kraftigt. En minoritet (ca 20 procent) av…