Lund Universitet utlyser professortjänst i Barn- och Ungdomspsykiatri.

14 feb 2017

Professor i barn- och ungdomspsykiatri förenad med anställning som specialistläkare/överläkaretjänsten. Den sökande ska vara specialistkompetent i barn- och ungdomspsykiatri. Eftersom anställningen som professor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare…