European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP)

Svenska deltagare på ESCAP kongressen i Genevé 2017.

Svenska deltagare på kongressen: Fr.v. Eva Lindgren, Elisabet Wentz, Christina Svanberg, Lars Joelsson, Maria Råstam, Björn Ramel och Amelie Kjellstenius.

Foto: Lars Joelsson

Europeiska föreningen för Barn och ungdomspsykiatri.

ESCAP driver många viktiga frågor för barn och ungdomspsykiatri i Europa. De sista åren har länder från Östeuropa blivit mer engagerade och aktiva i ESCAP vilket är mycket positivt. ESCAP arbetar med tre områden, divisioner.

  • Akademi
  • Klinik
  • Policy

En annan mycket viktig uppgift är att vartannat år arrangerar kongresser.