Farmakologisk fortbildning för specialistläkare

Välkommen till SFBUP:s

Farmakologisk fortbildning för specialister

220120-220121 samt 220203-220304

Under våren 2022 hålls SFBUPs kurs Farmakologisk uppdatering för specialister i barn- och ungdomspsykiatri åter i Stockholm respektive Göteborg. Kursen kommer som vanligt att innehålla farmakologisk uppdatering för ADHD, Autism, OCD, Sömnstörning, Tourettes syndrom, Tics, Immunpsykiatri, Psykotiska tillstånd, Bipolära syndrom, Ångest, Depression och Autoimmuna encefaliter.

Anmälan till kurserna öppnas under hösten 2021. Om ni har frågor kring anmälan går det bra att maila direkt till jane@globalkonferens.se