Första vågen 2017-2020

Foto vid uppstartseminarium för Deplyftet med deltagare från NV Skåne, Jönköping, Västmanland, Västerbotten och Norrbotten medan Värmland redan var på hemresa, Håkan Jarbin 170427.

 

Foto Håkan Jarbin 180116 vid Kick-off internatet i Göteborg. Deplyftet NV Skåne laddar inför att starta kaskadutbildning för BUP och Första linjen på hemmaplan.

 

 

 

 

Första vågen av kliniker arbetar nu med kaskadutbildningen på hemmakliniken. Sex utbildningsdagar med material från Deplyftet genomförs. Interaktiva diskussioner varvas med rollspel med feedback. Varje behandlare som utbildas på kliniken får därefter minst tre medsittningar. Patientmätningarna startas nu upp för att erbjuda ännu ett moment av återkoppling. Den lokala monitorn har nu en fortsatt viktig roll att rapportera in data för kontinuerlig återkoppling (Schema våg 1 2018-2020__NY VERSION) till central monitor Amelie.Larsson@regionhalland.se. Regelbundna telefonkonferenser genomförs under 2018 till 2020 för att följa processen och ge återkoppling på utveckling och kvarstående svårigheter. Utmaningar att ta höjd för är den höga belastningen på en BUP mottagning och att då kunna värna ett Depspår, där depression bedöms och behandlas av medarbetare som utbildats inom Deplyftet.

Vid Kick off mötet i Göteborg i mars 2018 bestämde vi att lägga in en mötespunkt för att problemlösa implementering tillsammans med ledningen. Dessa genomföra som Cisco videokonferenser i grupp för alla fem klinikerna samtidigt. Då bör främst projektledare vara med men gärna även verksamhetschef och annan ledningsperson eller kanske en utbildare.  Videokonferens  för 2020 sker tisdagarna 11 februari och 26 maj klockan 15.15 – 16.30. Deltagarna ringer från det lokala Cisco-videosystemet eller från ”Skype för företag” in till psbup@video.regionhalland.se, som är ett virtuellt mötesrum där vi kan vara många uppkopplade samtidigt. Man kan även ansluta från Google Chrome webbläsare men då krävs kod och kort instruktion, som fås via mail från hakan.jarbin@regionhalland.se.

Återkoppling Telefonkonferenser

11. 28 januari 2020

12. 14 maj 2020

Klinikordning för tele:

13.00 Skåne

13.45 Värmland

14.45 Norrbotten

15.30 Jönköping