Gävle 2017

Psyke och Soma Gävle 3-4 maj 2017

Sir Michael Marmot – The health gap: the challenge of an unequal world

Dr Isobel Heyman – Somatic syndrom disorders – overview of evaluation and treatments

Professor Christopher Gillberg – Autism – en översikt över utredning och behandling

Professor Niklas Långström – Epigenetik – hur kan vi hantera en ärftlig belastning?

Ett axplock ur övriga programmet: funktionella kramper, PANS/PANDAS, fysisk aktivitet och psykisk hälsa samt ADHD-behandling och somatiska sjukdomar/komplikationer.

Nytt för i år var ett integrerat slutenvårdsspår med tema om den barnpsykiatriska slutenvårdens organisation och innehåll, samt ett spår för ST-läkare med inriktning mot neurologiska aspekter i det barnpsykiatriska arbetet.

Mobil/platta:  Klicka på pilen uppe till höger för att komma vidare.

Plenarföreläsningar 

 1. Somatic syndrome disorders- an update. Isobel Heyman, London UK.     Information for families on medically unexplained symptoms:
  www.rcpsych.ac.uk/healthadvice/parentsandyouthinfo/parentscarers/medicallyunexplainedsymptoms.aspx.    Information for families on non-epileptic seizures:
  www.gosh.nhs.uk/teenagers/your-condition/non-epileptic-seizures-nes
 2. Niklas Långström, ”Gen – miljökorrelationer, epigenetik och vår förståelse av orsakerna till psykisk ohälsa”
 3. Sir Michael Marmot, ”The health gap: the challenge of an unequal World”
 4. Autism – en översikt över utredning och behandling. Christopher Gillberg

 

Symposier

A1. Neurological functional symptoms. C Sjöström, Funktionella neurologiska symptom, Non epileptic seizures (Heyman), Å. Norén

A2. ”Best practice” för utredningoch behandling av ångest och tvångssyndrom. SFBUP:s nya riktlinjer presenteras. L. Joelsson, B. Bäckström, L. Wallin, Maria Carlsson

A3. Är PANS/PANDAS en neuroinflammatorisksjukdom? Evidensläget idag. A. Karlsson-ParrasWickström & Johnson

A4. Det är (inte) vårt bord. A. Kågström, E. Fernell, M. Blomberg

A5. Ätstörningar – hur väljer vi rätt behandlingsmetod? , Salonen, ros, U. Wallin, Fjällkegård  

A6. Framtidens tvångsvård. K. Evelius, Håkansson, Sjöstrand, B. Hejlskov Elvén 

B1. Fysisk aktivitet – psykisk hälsa. Lööf, Dahlström, H. Nielsen 

B2. Mer psykosmedel ges till unga – hjälper eller stjälper? JarbinKimlandForslund

B3. Neurometabol sjukdom kan dölja sig bakom psykiatriska symtom.

B4. Somatiska aspekter på adhd- behandling. H. Wåhlander, L. Hagenäs

B5. Nya forskningsrön – nya angelägna doktorsavhandlingar. A. Helles, M. Ungene Hallerbäck, M. Barnevik Olsson

B6. Framtidens slutenvårdslokaler: Läkande arkitektur – finns det? L. Ahngnell, S. Lundin

C1. Neurologiskt status och dysmorfologi. E. Kimber

C2. Är uppgivenhetssyndrom en depression, konversion, katatoni, kulturbundet eller något annat? A-L von Knorring, K. Sallin, L. Joelsson

C3. Behöver man ta hänsyn till flerspråkighet när man diagnostiserar barn och unga på BUP? Holmborg, Salameh & Alasaly

C4. När somatisk sjukdom debuterar med psykiatriska symtom Fernell

C5. Könsdysfori hos unga Frisén

C6. Framtidens arbetsformer J. Svahn, L. Isacsen och H. Gustavsson, S. Lemón

Postrar

 1. Förbättringsarbete Q-bup. Ett kvalitetsregister utan särskild registrering, E. Präntare, Gävleborg, E. Präntare
 2.  Clinical utility of rating scales and cognitive test methods in diagnostic assessment and treatment evaluations in children and adolescents with Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder.Gustafsson P & Tallberg P Lund
 3. Rätt diagnos på BUP – hur kommer man dit? Delling N, Ivarsson T, Andersson M & Jarbin H, BUP Halland
 4. Färdighetsträning i grupp för familjer – en pilot studie i känsloreglering inom barnpsykiatri. K. Holmqvist Larsson, M. Zetterqvist, G. Andersson, H.Stern, Linköping
 5.  Utmaningar med kön – ett utvecklingsprojekt för bättre vård av unga med könsdysfori. Bergman H, Fatyma B & Frisén L Stockholm
 6. Executive problems in adolescents with type 1 diabetes are associated with poor metabolic control and low physical activity. C. Nylander , Y. Tindberg, J. Haas, I. Swenne, T. Torbjörnsdotter,
 7. Ökad förekomst av minnes- och inlärningsproblem hos barn och ungdomar med högt HbA1c enligt ”Fem till Femton”- formuläret. C. Nylander, H. Toivonen, S. Nasic, U. Söderström, Y. Tindberg, E. Fernell
 8. Få skyddsfaktorer och anhopning av riskbeteenden bland ungdomar med kroniska sjukdomar. C. Nylander, C. Seidel, Y. Tindberg
 9. The Perceived Efficacy and Goal Setting System (PEGS),translation and cross-cultural adaptation to a Swedish context K.Vroland-Nordstrand

Fotokollage