Kalender

26 jan - 27 jan 2022

Barnafridskonferensen 26-27 januari 2022

Länk till information och anmälan. Sista anmälningsdag 16 januari 2022.

28 jan 2022

Barnhälsodagen 2022

Utifrån rådande pandemiläge har Skolläkarföreningens planerade evenemang tyvärr fått ställas in. Istället välkomnar Svenska Skolläkarföreningen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet till…

3 feb - 4 feb 2022

Farmakologisk fortbildning för specialistläkare


23 feb - 25 feb 2022

Psych Congress Europe 2022

Psych Congress, the global educational leader in practical psychopharmacology, successfully serving the mental health community in the United States for 34 years, is coming to Europe in 2022! The congress…

14 mar - 15 mar 2022

BNPS Utbildningsdagar 2022


29 mar - 31 mar 2022

SFBUPs Huvudhandledarkurs


19 jun - 21 jun 2022

19th International Congress of ESCAP Maastricht

Maastricht ESCAP

5 dec - 9 dec 2022

IACAPAP 25th World Congress

CHILD AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH: SHAPING THE FUTURE! With the advent of modern technology, child mental health is on the verge of witnessing a revolution. Harnessing modern technology will indeed…

14 mar - 15 mar 2022

BNPS Utbildningsdagar 2022