Farmakologisk fortbildning för specialistläkare

Datum: 3 feb - 4 feb 2022
Plats: St Jörgen Park, Göteborg