Skolläkardagarna 2022

Datum: 27 jan - 28 jan 2022
Plats: Karolinska Institutet, Stockholm

Välkomna till Skolläkarföreningens 100 års-jubileum och årets kanske största – evenemang kring skolbarns hälsa. Sveriges främsta forskare och experter kring hälsofrågor medverkar liksom representanter från Skolverket, Socialstyrelsen, Utbildningsdepartementet och elevorganisationer. Jubileet äger rum 27-28 januari 2022  i Aula Medica Karolinska institutet. På kvällen firas föreningen med en gnistrande jubileumsfest på Solliden med mingel, middag, underhållning och dans.

Ur programmet:

  • Professor Jovanna Dahlgren: Är de överviktiga barnen välnutrierade eller kan det vara så att de är undernutrierade? Vilka sjukdomar riskerar dessa barn i framtiden och hur tidigt börjar de negativa effekterna? Finns det samband mellan övervikt och skolsvårigheter?
  • Professor Helen Minnis: Trauma och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vad är hönan och ägget? Hur ska vi tänka inför utredning och behandling?
  • Professor Christopher Gillberg : Neuropsykiatri idag och i framtiden. Viktiga milstolpar i forskningen.