Barnhälsodagen 2022

Datum: 28 jan 2022
Plats: Zoom

Utifrån rådande pandemiläge har Skolläkarföreningens planerade evenemang tyvärr fått ställas in. Istället välkomnar Svenska Skolläkarföreningen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet till Barnhälsodagen den 28 januari kl 10-14 på Zoom.

Ur programmet

Välkomsthälsning och inledningTobias Alfvén, barnläkare och ordförande i Svenska LäkaresällskapetCovid 19 och barn – smittspridning komplikationer och long Covid.Olof Hertting, Överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhusVaccination av unga 12–16 år – hur har det gått?Johanna Rubin, FolkhälsomyndighetenProgram för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. SBU:s utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter.Agneta Pettersson, projektledare SBU, och Maria Unenge Hallerbäck, sakkunnig i SBU:s projektgrupp och SLS arbetsgrupp ”Kraftsamling för ungas psykiska hälsa”

Inkluderande Beteendestöd I Skolan (IBIS)Martin Karlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet

Varmt väkomna till en dag med tema barn och ungas hälsa. Mötet är kostnadsfritt. Säkra din plats och anmäl dig redan idag.

TID: Den 28 januari 2022 kl. 10-14 på ZoomKONTAKTPERSON: Josef Milerad, josef.milerad@ki.seARRANGÖR: Svenska Skolläkarföreningen och SBU i samarbete med Svenska Läkaresällskapetarbetsgrupp ”Kraftsamling för ungas psykiska hälsa” .Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SLS Youtube-kanal.

Anmälan görs här!