Kongress

BUP-kongressen 2020!

I början på mars i år väntade vi i princip bara på att trycka på startknappen för BUP kongressen 2020. Deltagandet var högt, 600 anmälda, och anmälningarna fortsatte att strömma in. Vi var så på gång! Allt var nästan helt färdigförberett. Föreläsare och moderatorer från hela landet och internationella gäster var under sluttampen av förberedandet av föreläsningar och symposier, posterutställningen hade många anmälda postrar, vi hade en riktigt engagerad utställning med patientföreningar där vi såg fram mot många intressanta och viktiga möten, kongresshallen var planerad för hur den skulle pimpas för BUP-kongress, programmet digitaliserat i en app, det var förberett för en hejdundrande fest, ja till och med pausgymnastiken på gång….Så kom Covid-19….

När vi på kort varsel fick ställa in BUP-kongressen 2020 fanns en förhoppning av att kunna genomföra kongressen med samma program i ett senare skede. Vi har avvaktat att ta beslut kring detta under våren för att se över möjligheterna med tanke på pandemins utveckling. Högst motvilligt har SFBUP tillsammans med BUP Stockholm nu kommit fram till att vi tyvärr inte kommer kunna hålla någon kongress under 2021. Detta fram för allt på grund av osäkerheten kring huruvida det går att genomföra nationella live-kongresser under det närmaste året. Kongressens inställande 2020 medförde stora förluster och det går helt enkelt inte att riskera att vi skulle hamna där igen.

Vi får en del frågor kring att hålla en digitaliserad kongress. Det är inte okomplicerat med tanke på kongressens upplägg, som till stor del handlar engagerande paneldiskussioner med ett mycket stort antal föreläsare och aktiva åhörare. Det skulle krävas en stor omarbetning av kongressen och det går helt enkelt inte att få fram resurser för ett sådant arbete.

Det är sedan tidigare bestämt att kongressen 2022 kommer att hållas i Halmstad. Nu får vi lyfta blicken och se framåt. Vi ser med spänning fram mot en ny kongress där vi kan mötas igen! Vi befinner oss i en världsomvälvande tid så det lär finnas många nya saker vi behöver byta erfarenheter kring!

Vi önskar er alla en fantastiskt fin sommar!

Bästa hälsningar

Lisa Härdelin Lenerius, kongressgeneral BUP kongressen 2020

Sara Lunqkvist, ordförande SFBUP