Luleå 2018

Moderna tider på BUP Luleå 24-25 april 2018

Plenarföreläsningar

Professor of Child- and Adolescent Psychiatry, University of Cambridge Ian Goodyer  Therapeutics For Unipolar Depression

Professor i klinisk psykolog Gerhard Andersson vid Linköpings Universitet föreläste om Internetbaserad behandling för barn och ungdom med ångest och depression

Doktor David E Roth föreläste via länk om telepsykiatri

Professor i bredbandskommunikation Per Ödling från Lunds Universitet var inspirationsföreläsare i telekommunikation, vård och utveckling E-teknik i vården

Symposier

A1. Triagering av psykiska symptom hos unga inom första linjen och på BUP S Olofsdotter

A2. Våld i familjen K Almqvist, O Hultmann

A3. Ny forskning om autismU LånghN Haglund, S Berggren

A4. Flyktingbarn  B Ramel

A5. Medicinering av akut agitation inom BUPs heldygnsvård S BuchmayerA S Salden

B1. SFBUPs riktlinjer för traumasyndrom – vad göra och när? Traumariktlinjer

B2. BUP-flykten, hur ska vi kunna attrahera och behålla personalF LivheimÅ Schlyter

B3. B3 Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet. P Samuelberg

B4. Internetförmedlad KBT för barn och unga – forskning och implementering inom barn- och ungdomspsykiatrin. K Aspvall, M Bonnert, K Melin, S Vigerland

B5. Egenmakt, jämlikhet och effektivitet – hur kan e-hälsotjänster inom barn- och ungdomspsykiatrin möta de ungas behov? E Breivik E BönesE Lindgren

B6. Suicidriskbedömning- och sedan? M Carlsson

C1. 3 nya appar för BUP presenteras. Nytta och risk med digital teknik i arbetet med unga diskuteras B Bäckström, M Norberg Jansson, S Eberhard 

C2. Normer och jämnlikhet A Sämfjord T Andersson

C3. Självskadebeteende – vad kan vi göra och vad ska vi låta bli?  C Hallek, A Rasol, J Bjureberg

C4. Nya avhandlingar om transition, orsaksmekanismer och förebyggande insatser, C Willfors, E Lindgren

C5. Hur rustar vi oss för att ta hand om de svåraste patienterna? E Gafvelin Ramberg J Svahn, J Larsson F Livheim

Postrar

FysiskTräning, Höglund;Bremander&Jarbin,

Internet delivered psychoeducation for youths with autism spectrum disorders: SCOPE, A Mellblom

ECT for manicstatein a teenagerwith…, O Rask

Fysisk träning ger ökad livslust…, Jarbin och Serrander

Att använda digitala verktyg för att…, O Lindevall

CGAS webbutbildning: spridning, nytta samt utrymme för förbättringar, E de Troia

Increase of internalized mental health symptoms among adolescents during the last 33 years, I Blomqvist

Barns rätt – Barn och ungdomar med Neuropsykiatriska funktionshinder och deras deltagande i den egna vården. N Kalnak