Ledningsmöten

2020

Projekt Barnens bästa gäller – Region Kronoberg

En tydlig läkarroll ger ett bättre BUP – Västa Götalandsregionen

Förändrad lagstiftning för tvångsvård

Nationellt Programområde – Psykisk hälsa

Regeringuppdrag rörande den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården

Utvecklingsfrågor för barn- och ungdomspsykiatrin 2020

Artikel ”Trends in childhood and adolescent…”

Regeringsuppdrag Heldygnsvård

Haymarket 2019

Vårdskada i psykiatrin

Suicidrisk socialstyrelsen

Chefers patientsäkerhetsansvar Socialstyrelsen

SFBUP Haymarket

Fortbildning för specialister i Barn och Ungdomspsykiatri Sfbup 2018 – reviderat jan 2019

Uppdrag autism

Barn 0-6 år på BUP_sfbup 190207_handouts4

Bergendal 2018

Håkan Jarbin ADHD spår

Resultat av enkät om fortbildning

Från ST-läkare till specialist

Ing-Marie Wieselgren 2018

Mer teori i ST – Metis

AnneMarie Danon och Barbro Thurfjell – Ny vårdform

Ulrika Henriksson – ST-utbildning enligt SOSFS 2015:8

Utredning om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård SOU 2017:111

Bergendal 2017

Katarina Malmkvist Bergendahl 2017

Kerstin Evelius Bergendahl 2017

Maria Nordström Lindhe Bergendahl 2017

Ing-Marie Wieselgren Bergendahl 2017

Oscar Höllgren Bergendahl 2017

SFBUP – PM medicinskt ledningsansvar

Mall överlåtelse Medicinskt ansvar

SFBUP verksamhet Bergendahl 2017

Bergendal 2016

Björn Ramel Bergendahl 2016

Deplyftet Bergendahl 2016

Enkät fran SKL Bergendahl 2016

Eskil Wadensjö Bergendahl 2016

Omvärldsspaning SKL Bergendahl 2016

SFBUP verksamhet Bergendahl 2016

Sophia Eberhard Bergendahl 2016

Stimulanspengar Bergendahl 2016