22nd Nordic Conference for Professionals working with Traumatised Refugees

24 maj 2021 | Cecilia Gordan

Den 9:e och den 10:e december 2021 äger den 22:a nordiska konferens för vårdgivare som arbetar med traumatiserade flyktingar rum i Helsingfors. Mer information om key note speakers och möjligheten att bidra till det vetenskapliga programmet finns på hemsidan.

22nd Nordic Conference for Professionals working with Traumatised Refugees

Abstract submission NCTR2021

Scientific program and key note speakers NCTR2021