Angående den begränsade subventioneringen av melatonin

16 apr 2021 | Cecilia Gordan

Med anledning av den förändrade och begränsade subventioneringen av melatonin har BNPS (Barnneuropsykiatriska sektionen) tillsammans med SFBUP sammanställt en skrivelse riktad till Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). Detta då vi hyser stark oro att med den nyinförda begränsningen i subventionering av Melatonin AGB riskeras att andra patientgrupper för vilka sömnhygieniska råd är otillräckliga nu istället kommer att förskrivas läkemedel där vetenskapligt stöd saknas och där kraftigare biverkningar riskeras (alimemazin, prometazin, hydroxin, benzodiazepiner mfl). Vidare kan detta bidra till mer ojämlik vård, då vissa patientgrupper har råd att själva bekosta Melatonin AGB medan andra inte har det. Många familjer till barn med NPF lever under svårare socioekonomiska förhållanden och kommer genom begränsningen i subventionering inte kunna fortsätta med framgångsrik behandling av sömnstörningar.

Det är vår förhoppning att med detta brev kunna etablera en dialog kring den förändrade subventioneringen.

MaiBritt Giacobini, ordförande

Styrelsen i Barnneuropsykiatriska Sektionen (BNPS)

Sara Lundqvist, ordförande

Svensk förening för Barn och Ungdomspsykiatri (SFBUP)

Brev TLV