Årsmöte SFBUP 2020

11 maj 2020 | Cecilia Gordan

Med anledning av att årets BUP Kongress ställts in äger årsmötet 2020 rum digitalt fredagen den 15 maj kl 13:00. Registrera dig för mötet här. Om du vill testa att kamera och mikrofon innan mötet kan du göra det här.

Begära ordet/talarlista
För att begära ordet skriver du ditt namn i chattlistan. Vi kommer att bevaka den och föra en talarlista till mötesordföranden som fördelar ordet utifrån listan.

Mikrofon och kamera
Din mikrofon och kamera är avstängd per automatik när du ansluter dig till mötet. Du kan själv slå på mikrofonen. Du väljer själv om du vill ha kameran på eller inte.

Omröstning
Alla beslut under mötet tas med Zooms röstningsfunktion. Som mötesdeltagare ser du inte vilka som röstar på vad. Endast de som har rösträtt får upp ett formulär med förslag och svarsalternativen. Eftersom mötet är digitalt så får vi betrakta Zooms röstningsfunktion som vår rösträknare. Zooms röstningsfunktion tillåter en röst per person.

Handlingar för årets möte

Kallelse-Årsmöte-SFBUP 2020

Verksamhetsberättelse SFBUP 2019

Verksamhetsberättelse från SFBUPs utbildningsutskott 2019

Verksamhetsberättelse BNPS 2019

Förslag till stadgeändringar inför att bli medlemsförening i SLS

Information om ny medlemskategori i SLS

Motion 1 till SFBUPS årsmöte 2020

Motion 2 till SFBUPS årsmöte 2020

Svar på Motion 1 och 2 2020