Barnafrids Basprogram om våld mot barn

6 sep 2020 | Cecilia Gordan

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Den 30 september kl. 09.00 lanseras Barnafrids nya utbildningsplattform, Barnafrids Basprogram om våld mot barn.

Basprogrammet om våld mot barn är en del av Barnafrids regeringsuppdrag Trauma på kartan, och syftet är att erbjuda kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa utsatta barn.