Barnens asylrättscentrum – viktig gratis juridisk rådgivning både till barn och personal

9 mar 2017 | Cecilia Gordan

Rådgivningsbyrån för asylsökade och flyktingar  är en ideell förening som har verkat sedan år 1991. Byrån erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i migrationsrättsfrågor med särskilt fokus på asyl. De åtar oss uppdrag som offentligt biträde och driver även som ombud rättsprocesser både nationellt och internationellt. Rådgivningsbyrån håller föreläsningar i migrationsrättsfrågor, deltar i flyktingdebatten och är med och skapar opinion för en rättssäker asylprocess.

I syfte att tillvarata barns rättigheter i asylprocessen, säkerställa att barn och ungdomar erhåller adekvat juridisk rådgivning och information om sina rättigheter, och med ambitionen att förhindra att barn sänds tillbaka till situationer där de riskerar att utsättas för våld och kränkningar har Rådgivningsbyrån beviljats bidrag från drottnings Silvias stiftelse, the World Childhood Foundation, för att starta en mottagning för barn: Barnens Asylrättscentrum. Här kan barn eller personer som arbetar med barn få rådgivning eller juridisk konsultation.

Rådgivning  ske per telefon och konsultation vid ett avtalat besök.  Både rådgivning och konsultation är kostnadsfri.

Länk till Barnens Asylrättscentrum

 

Etiketter: Flykting