Barnhälsodagen 4 februari 2021 – Konkreta insatser som främjar ungas hälsa

20 jan 2021 | Cecilia Gordan

Svenska Läkarsällskapet, Svenska Skolläkarföreningen samt GIH/SFAIM (Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin) arrangerar den 4 februari 2021 Barnhälsodagen. Dagen har som målgrupp professioner i skolan, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten som arbetar med preventiva och hälsofrämjande insatser till barn.

Preliminärt Program
• 10.00 – 10.45 Covid -19 och barn – en uppdatering. Jonas Ludvigsson
• 10.45 – 11.20 Kraftsamling för ungas psykiska hälsa – fem konkreta insatser. Josef Milerad/ Svenska Läkarsällskapet
11.20 – 11.30 Paus
• 11.30 – 12.00 Digitala medier, livsstil och hälsa – föreläsare meddelas senare
12.00 – 12.30 Lunchpaus
• 12.30 – 13.15 Fysisk aktivitet och hälsa bland skolbarn. Eva Andersson, Örjan Ekblom,
Gisela Nyberg
• 13.15 – 14.00 Vaccinationer och ungas hälsa. Lina Schollin – Ask
• 14.00 – 14.40 Tidiga och samordnade insatser mellan skola/elevhälsa, hälso- och
sjukvård och socialtjänst. Marianne Segevall och Ebba Silfverstolpe Agardh
14.40 – 14.50 Paus
• 14.50 -15.30 Hur omsätta goda intentioner i praktisk handling? Diskussionspanel med
företrädare för myndigheter föreläsare deltagare m.fl.

Anmäl dig redan nu – antalet platser är begränsat !

Konferens avgift 480 kr exkl. moms. Medlemmar i Läkarsällskapet, Skolläkarföreningen och
GIH/SFAIM får 100 kr rabatt på konferensavgiften (dvs 380 kr).

Föreläsare
• Jonas Ludvigsson professor Barnmedicin Örebro samt Karolinska Institutet
• Josef Milerad docent Skolläkarföreningen/Karolinska Institutet
• Lina Schollin Ask med dr/utredare Folkhälsomyndigheten
• Marianne Segevall utredare Socialstyrelsen
• Ebba Silfverstolpe Agardh Undervisningsråd Skolverket
• Carl-Erik Flodmark Docent medicinskt sakkunnig Socialstyrelsen
• Eva Andersson docent GIH + SFAIM-Svensk förening för fys akt & idrottsmedicin
• Örjan Ekblom professor GIH – Gymnastik- och idrottshögskolan
• Gisela Nyberg docent GIH – Gymnastik- och idrottshögskolan

Relaterade dokument