Barnneuropsykiatriska sektionens digitala utbildningsdagar 2021

21 dec 2020 | Cecilia Gordan

I början av mars arrangerar barnneuropsykiatriska sektionen sina årliga utbildningsdagar som 2021 kommer äga rum digitalt. Årets tema är ”Det sårbara barnet” – biologiska och sociala aspekter. Anmälan sker via https://www.bnps2021.se/

 Program utbildningsdagarna 2021

Mån 8/3-21

•       9.00-9.15 MaiBritt Giacobini hälsar välkommen

•       9.15-10.45 Resumé över de gångna 25 åren (Professor Christopher Gillberg)

•       10.45-11 Paus

•       11.00-11.45 Trauma/Migration (Karima Viksten Assel)

•       11:45-13:15 Lunch och  Årsmöte

•       13.15-14.00 Immunologi och NPF  (Janet Cunningham)

•       14.00-14.15 Pausgympa

•       14.15-15.00 Jovanna Dalgren – Varför behöver barnläkare ha pejl på fetma och NPF

•       15.00- 15:05 Paus

•       15:05 – 16.00 Disputationer (Louise Öhlund och Magnus Pålman)

Tisdag 9/3-21

•       9.00-10.30 Edmund Sonuga Barke -Is ADHD a single disorder?

•       10.30-10:45 Pausgympa

•       10.45-11.30 Hemmasittare (Martin Karlberg)

•       11.30-11.45 Paus

•       11:45 – 12:30  Hemmasittare under Covid-19 (Lotta Borg Skoglund Lisa Thorell)

•       12.30-13.45 LUNCH

•       13.30-14.15 Disputationer (Karin Tillman och Anna Ohlis)

•       14.15-15.00 Ida Lindblad – Barn till mödrar med Intellektuell funktionsnedsättning

•       15.00-15.15 KAFFE

•       15.30-16.15 Social sårbarhet (Marie Köhler)

•       16.15 Avslutande ord (MaiBritt Giacobini)