Förskrivning av extempore kapsel Alimemazin APL

21 dec 2020 | Cecilia Gordan

Theralen, alimemazin, 5 mg tabletter har avregistrerats i Sverige och godkännandet upphör att gälla från och med den 1 januari 2021. I slutet av året kommer det även att bli brist på Theralen, alimemazin, orala droppar 40 mg/ml, men det finns andra tillverkare som tillhandahåller alimemazin-lösning i motsvarande styrka.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa informerar nu, via Janusinfo, att det går att beställa Alimemazin APL kapsel 2,5 och 5 mg som då görs som extemporeläkemedel. När läkare skickat ett extemporerecept kommer apoteket att skicka en beställning till APL som då tillverkar en förpackning. Det tar vanligtvis 4-5 arbetsdagar från det att apoteket skickat sin beställning till att läkemedlet finns att hämta ut på apoteket. Ytterligare information och råd om hur man skapar ett extemporecept i TakeCare finns här.