Farmakologisk fortbildning för specialistläkare 2021

10 nov 2020 | Cecilia Gordan

Välkommen till SFBUP:s

Farmakologisk fortbildning för specialister

2021-02-09 – 2021-02-10


Det är med glädje som SFBUP kan informera om att vi kommer att genomföra kursen Farmakologisk uppdatering för specialister I barn- och ungdomspsykiatri. Med anledning av den rådande pandemin kommer kursen att hållas digitalt. Kursen kommer som vanligt att innehålla farmakologisk uppdatering för ADHD, Autism, OCD, Sömnstörning, Tourettes syndrom, Tics, Immunpsykiatri, Psykotiska tillstånd, Bipolära syndrom, Ångest, Depression och Autoimmuna encefaliter.

Kostnad 3000 kr/person exkl. moms

Kursen har ett begränsat antal platser med max 50 deltagare.

Sista anmälningsdatum 2020-12-14

Anmälan sker här.

OBS!  Viktigt att fylla i alla fälten för att anmälan ska registreras och ni ska erhålla ett svarsbrev från Jane Winther då är ni anmälda.

Föreläsare:

Kerstin Arnsvik-Malmberg överläkare BUP Stockholm kursansvarig

Beata Bäckström överläkare BUP Skåne

Program

Dag 1

09:30– 09:45 Registrering   via nätet

09:45 Konferensen öppnas och deltagarna hälsas välkomna och information hur mötet går till

10:00 -10:55 Föreläsning

11.05 -12:00 Föreläsning

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 -14:30 Gruppdiskussioner med falldragningar

14:30 – 15:00  Kaffe

15:00 – 15:55 Föreläsning

16:00 – 16:55 Föreläsning

Dag 2 2021-02-10

08:30 – 09:10 Föreläsning

09:15 -10:00 Föreläsning

10:00- 10:30 Kaffe

10:30 -12:00 Gruppdiskussioner med falldragningar

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 -14:00 Information SFBUP

14:00 -14:30 Frågestund Frågor ska mailas in via chattfunktionen och dessa frågor har första prioritet

14:30 – 15:00 Avslut och muntlig utvärdering