Fem hälsoinsatser i skolan som kan förbättra ungas psykiska hälsa

24 maj 2021 | Cecilia Gordan

Den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Svenska Läkaresällskapet bildade 2019 arbetsgruppen ”Kraftsamling för ungas psykiska hälsa” i syfte att bidra till att vända utvecklingen. Nu publicerar gruppen en rapport med förslag på åtgärder där skolan utgör den mest relevanta arenan för interventionerna.

Fem hälsoinsatser i skolan som kan förbättra ungas psykiska hälsa – SLS

Debattartikel DN med fem förslag för att minska psykisk ohälsa hos unga