Gemensamt yttrande från BLF och SFBUP angående uppgivenhetssyndrom

5 dec 2021 | Jonas Nilsson

Svenska Barnläkarföreningen (BLF) och Svensk Förening för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) har tidigare (2019) presenterat ett gemensamt uttalande om s.k. uppgivenhetssyndrom. Vi konstaterade då att det är en komplex och mångfacetterad fråga med otillräcklig vetenskaplig evidens.

Vi följer det aktuella kunskapsläget i frågan och välkomnar ny forskning inom området.

Vår fortsatta strävan är att med gemensamma krafter arbeta för att såväl barn med misstänkt uppgivenhetssyndrom som andra utsatta barn med komplexa psykiska och somatiska behov får bästa möjliga omhändertagande.

2021-12-03

Svenska Barnläkarföreningen och Svensk Förening för Barn- och Ungdomspsykiatri