Huvudhandledarkurs 4-6 april 2017

10 apr 2017 | Cecilia Gordan

För fjärde gången har nu en huvudhandledarkurs gått av stapeln och efter 3 dagar (dygns) hårt arbete är nu ytterligare 20 st BUP-specialister färdiga handledare. Kursen gavs på Krusenbergs Herrgård nära Uppsala och schemat var späckat med föreläsningar, grupparbeten och rollspel m.m. Syftet var att erbjuda de blivande handledarna kunskaper och färdigheter för att kunna handleda ST-läkare med bl.a. ST-planering, formalia kring ST, specialistkollegium samt funderingar kring ledarskap.

 

Foto: Gunnar Brodd

Foto: Gunnar Brodd

Etiketter: ST, Utbildning