Införandet av bastjänstgöring för läkare bör skjutas upp

8 apr 2020 | Cecilia Gordan

I sommar träder lagändringar som rör läkares legitimation och specialistutbildning i kraft. Sveriges läkarförbund och Sveriges kommuner och regioner, SKR ber nu regeringen att skjuta upp införandet av bastjänstgöring och låta nuvarande regelverk för specialiseringstjänstgöring gälla året ut.

– Läkarförbundet är positiva till införandet av den nya specialiseringstjänstgöringen där bastjänstgöringen blir en första inledande del. Däremot är tidpunkten inte optimal. Många av våra medlemmar befinner sig i en pressad situation till följd av covid-19 och behöver just nu fokusera på patienter och att minska smittspridningen. Att parallellt med detta införa ett nytt utbildningssystem för läkare är inte rimligt, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet och Sofia Rydgren Stale, ordförande utbildnings- och forskningsrådet och andre vice ordförande Läkarförbundet.

Läkarförbundet och SKR har skickat en begäran till regeringen om att skjuta fram datumet då förändringar i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen ska träda i kraft.

Läkarförbundet har också skickat sitt svar till Socialstyrelsen angående förslaget till nya och ändrade regler om läkarnas ST och AT.

Hemställan uppskjutet ikraftträdande av Bastjänstgöring

Gem 2020-0030 Läkarförbundets remissvar på Förslag till nya och ändrade regler om läkarnas ST och AT