Internetbehandling för Tourettes syndrom/ihållande tics

10 jun 2020 | Cecilia Gordan

BIP TIC är en studie för att utveckla och utvärdera internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar i åldern 9 till 17 år med Tourettes syndrom eller ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics. Studien genomförs av BUP Stockholm och Karolinska Institutet. Den är öppen för barn och ungdomar (9-17 år) från hela landet och innebär inga resor eller andra kostnader för deltagarna. Rekryteringen påbörjades våren 2019 och planen är att fortsätta inkludera deltagare ungefär fram till maj 2021.

Vad är tics?

Tics är plötsliga, repetitiva, icke-rytmiska, till större delen ofrivilliga rörelser eller ljud, som kommer och går över tid. Exempel på vanliga rörelser vid motoriska tics är ögonrörelser, ansiktsgrimaser och axelryckningar. Exempel på vanliga ljud vid vokala/fonetiska tics är harklingar, hostningar och yttranden av ord.

Tics debuterar vanligen i 4 till 6-årsåldern, är som värst i 10 till 12-årsåldern, för att sedan för många av de drabbade avta under vuxenlivet. När man har haft tics längre än ett år kan man få en av de två diagnoserna Tourettes syndrom respektive ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics. Tourettes syndrom innebär att man någon gång haft både motoriska och vokala tics, medan ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics innebär att man har motoriska eller vokala tics, men aldrig haft både och.

Tillstånden är vanliga och beräknas finnas hos cirka en procent av befolkningen. Tics kan innebära problem på många olika sätt. De kan hindra utförandet av aktiviteter eller skolarbete, störa samtal, leda till undvikandebeteenden, upplevas som pinsamma, leda till en ansträngd familjesituation, göra ont, samt i vissa fall även riskera att orsaka fysisk skada.

En vanlig missuppfattning är att patienter med Tourettes syndrom yttrar fula ord, vilket dock endast förekommer hos en mindre del av patienterna. En annan missuppfattning är att patienter med Tourettes syndrom per definition också skulle ha andra beteendemässiga svårigheter, till exempelvis gällande aggression eller uppförande. Detta stämmer inte, utan Tourettes syndrom innebär inget annat än förekomst av just motoriska och vokala tics. Särskilt vanliga samtidiga tillstånd vid Tourettes syndrom är ADHD och tvångssyndrom.

Vad handlar det här forskningsprojektet om?

Som deltagare i studien kommer barnet/ungdomen att lottas till en av två olika typer av internetförmedlad beteendeterapi. I båda behandlingarna får barnet/ungdomen och vårdnadshavarna information om tics. Behandlingarna skiljer sig sedan något åt avseende vilka hanteringsstrategier som instrueras, men innehåller i båda fallen komponenter som rekommenderas i europeiska behandlingsriktlinjer.

Gemensamt för båda behandlingarna är att de förmedlas över internet under tio veckor, samt att barnet/ungdomen och vårdnadshavarna under dessa veckor har regelbunden tillgång till en egen behandlare. Projektets mål är att göra effektiv behandling mer tillgänglig för patientgruppen.

För mer information om studien och anmälan kan ni läsa här.