Kraftsamling för ungas psykiska hälsa

18 maj 2021 | Cecilia Gordan

På fredagen den 21 maj välkomnar Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp om kraftsamling för ungas psykiska hälsa kl 12.00 – 13.00 via zoom.

En ökad materiell levnadsstandard, stärkt rättskydd för barn och bättre somatisk hälsa har inte lett till en minskning av psykiska symptom hos unga. Barn rapporterar mer stress och psykiska symptom trots bättre levnadsförhållanden, ”välfärdsparadoxen”. Utifrån ett omfattande kunskapsunderlag av sambanden mellan psykiska symptom livsstil och livsomständigheter föreslår Svenska Läkarsällskapets arbetsgrupp fem konkreta interventioner.  Skolan blir här en viktig arena då man når alla unga i skolåldern.

 

Program
12.00 – 12.10  Inledning – ohälsotrenden kan vändas, Josef Milerad
12.10 – 12.20  Skolresultat och psykisk hälsa, Elisabeth Fernell Barnneurolog och professor i barnpsykiatri vid Gillbergcentrum
12.20 – 12.30  Livskunskap – att hantera vardagsstress och frustrationer, Maria Unenge Hallerbäck Vetenskaplig sekreterare i SFBUP
12.30 – 12.40 Barn som far illa, Laura Korhonen Professor i barn- och ungdomspsykiatri och föreståndare för Barnafrid vid Linköpings universitet
12.45 – 13.00 diskussion och frågor,

Moderator: Sofia Lindstrand, Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri

TID: 21 maj 2021 kl 12.00-13.00 på Zoom
ANMÄLAN & LÄNK TILL MÖTEThttps://zoom.us/webinar/register/WN_T-Q9SC3YS4650RWeqPoBbw
KONTAKTPERSON: Josef Milerad, josef.milerad@ki.se
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp om kraftsamling för ungas psykiska hälsa

 

Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SLS Youtube-kanal.