Nytt kurstillfälle för farmakologisk fortbildning för specialistläkare 2021-03-23 – 2021-03-24

1 jan 2021 | Cecilia Gordan

Då kursen i februari är fulltecknad och eftersom det finns stort intresse, så har SFBUP med glädje beslutat att i mars genomföra ytterligare ett kurstillfälle av  Farmakologisk uppdatering för barn- och ungdomspsykiater. Med anledning av den rådande Pandemin kommer kursen att hållas digitalt. Kursen kommer som vanligt att innehålla farmakologisk uppdatering för ADHD, Autism, OCD, Sömnstörning, Tourettes syndrom, Tics, Immunpsykiatri, Psykotiska tillstånd, Bipolära syndrom, Ångest, Depression och Autoimmuna encefaliter.

Kostnad 3000,00  + moms/ per person  anmälan sker här. OBS viktigt att fylla i alla fälten för att anmälan ska registreras och ni ska erhålla ett svarsbrev från Jane Winther då är ni anmälda.

Vi kommer att ha ett begränsat antal platser med max 50 deltagare.

Sista anmälningsdatum 2021-03-01

Föreläsare:

Kerstin Arnsvik-Malmberg överläkare BUP Stockholm kursansvarig

Beata Bäckström överläkare BUP Skåne

 

Program

Dag 1

09:30– 09:45 Registrering   via nätet

09:45 Konferensen öppnas och deltagarna hälsas välkomna och information hur mötet går till

10:00 -10:55 Föreläsning

11.05 -12:00 Föreläsning

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 -14:30 Gruppdiskussioner med falldragningar

14:30 – 15:00  Kaffe

15:00 – 15:55 Föreläsning

16:00 – 16:55 Föreläsning

 

Dag 2

08:30 – 09:10 Föreläsning

09:15 -10:00 Föreläsning

10:00- 10:30 Kaffe

10:30 -12:00 Gruppdiskussioner med falldragningar

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 -14:00 Information SFBUP

14:00 -14:30 Frågestund Frågor ska mailas in via chattfunktionen och dessa frågor har första prioritet

14:30 – 15:00 Avslut och muntlig utvärdering