Nyheter

Farmakologisk fortbildning för specialistläkare

10 sep 2021

Det är med glädje som SFBUP kan bjuda in till kursen Farmakologisk uppdatering för specialister i barn- och ungdomspsykiatri. Kursen kommer som vanligt att innehålla farmakologisk uppdatering för adhd, autism, tvångssyndrom, sömnstörning, tics, psykotiska…

SLS webinar 5 oktober Ungas psykiska hälsa – aktuella utmaningar

6 sep 2021

  Ungas psykiska hälsa - aktuella utmaningar Program Moderator Charlotte Nylander 13.00 - 13.15 Om kraftsamlingen Bo Runeson Livsstilsfaktorer och psykisk hälsa Josef Milerad 13.15- 13.40 Ungas upplevelser och tankar kring pandemin Anna Sarkadi 13.40 –…

IACAPAP Lunch and learn 17 september

6 sep 2021

IACAPAP lanserar nu en ny webinarserie, Lunch and learn som syftar till att erbjuda vidareutbildning i ett smidigt format. Det första webinariet äger rum fredagen den 17 september och fokuserar…

16th International Training Seminar in Child and Adolescent Psychiatry i Rom, Italien för ST-läkare

21 jun 2021

Ernesto Caffo, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid universitetet i Modena-Reggio Emilia och ordförande för Foundation Child står i höst värd för det 16:e internationella seminariet för blivande barn- och…

22nd Nordic Conference for Professionals working with Traumatised Refugees

24 maj 2021

Den 9:e och den 10:e december 2021 äger den 22:a nordiska konferens för vårdgivare som arbetar med traumatiserade flyktingar rum i Helsingfors. Mer information om key note speakers och möjligheten…

Fem hälsoinsatser i skolan som kan förbättra ungas psykiska hälsa

24 maj 2021

Den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Svenska Läkaresällskapet bildade 2019 arbetsgruppen ”Kraftsamling för ungas psykiska hälsa” i syfte att bidra…

Debattartikel angående de svenska medborgare som hålls i nordöstra Syrien

24 maj 2021

Sara Lundqvist, tidigare ordförande för SFBUP har tillsammans med Anna Ernestam, SOS Barnbyar, Annelie Börjesson, Svenska FN-förbundet, Beatrice Eriksson, Repatriate the Children Sweden, Maria Frisk, Rädda Barnen, Morten Kjaerum, Raoul…

Kraftsamling för ungas psykiska hälsa

18 maj 2021

På fredagen den 21 maj välkomnar Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp om kraftsamling för ungas psykiska hälsa kl 12.00 - 13.00 via zoom. En ökad materiell levnadsstandard, stärkt rättskydd för barn och…

Autism – riktlinjer för utredning och insatser

21 apr 2021

För de som inte hade möjlighet att ta del av lunch-webinariet igår finns nu presentationen på Svenska Läkarsällskapets You-tube kanal, presentation av riktlinje autism den 20 april 2021. För de…

Angående den begränsade subventioneringen av melatonin

16 apr 2021

Med anledning av den förändrade och begränsade subventioneringen av melatonin har BNPS (Barnneuropsykiatriska sektionen) tillsammans med SFBUP sammanställt en skrivelse riktad till Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). Detta då vi hyser…