Nyheter

Remissvar Betänkande av kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken SOU 2020:54

20 jan 2021

SFBUP stödjer barnläkarföreningens remissvar på Betänkande av kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken SOU 2020:54 samt remissvaret på den kompletterande promemorian. SFBUP har även genom Björn Ramel skrivit ett eget…

Nytt kurstillfälle för farmakologisk fortbildning för specialistläkare 2021-03-23 – 2021-03-24

1 jan 2021

Då kursen i februari är fulltecknad och eftersom det finns stort intresse, så har SFBUP med glädje beslutat att i mars genomföra ytterligare ett kurstillfälle av  Farmakologisk uppdatering för barn-…

Barnneuropsykiatriska sektionens digitala utbildningsdagar 2021

21 dec 2020

I början av mars arrangerar barnneuropsykiatriska sektionen sina årliga utbildningsdagar som 2021 kommer äga rum digitalt. Årets tema är "Det sårbara barnet" - biologiska och sociala aspekter. Anmälan sker via https://www.bnps2021.se/…

Förskrivning av extempore kapsel Alimemazin APL

21 dec 2020

Theralen, alimemazin, 5 mg tabletter har avregistrerats i Sverige och godkännandet upphör att gälla från och med den 1 januari 2021. I slutet av året kommer det även att bli…

Inbjudan till huvudhandledarkurs för BUP-specialister 19/4-21/4 2021

23 nov 2020

Då kursen under våren 2020 ställdes in erbjuds nu en ny möjlighet under 2021. För sjunde gången genomför huvudhandledarkursen riktad till BUP-specialister eller snart färdiga ST-läkare, som handleder eller kommer…

Agenda – Krisen för barn- och ungdomspsykiatrin

23 nov 2020

SVTs Agenda tog lyfte i gårdagens program köerna till BUP, i studion deltog Kerstin Evelius f d nationell samordnare för psykisk hälsa. Programmet kan du se här.

Farmakologisk fortbildning för specialistläkare 2021

10 nov 2020

Välkommen till SFBUP:s Farmakologisk fortbildning för specialister 2021-02-09 – 2021-02-10 Det är med glädje som SFBUP kan informera om att vi kommer att genomföra kursen Farmakologisk uppdatering för specialister I barn-…

Poddtips Psykens Detektiver

8 nov 2020

Børne- og Ungepsykiatrisk Selskab i Danmark har producerat en podcast om arbetet som barn- och ungdomspsykiatrier. Podcasten finns att lyssna på här och det går att läsa mer om föreningens…

Välkommen att lämna synpunkter på vård- och insatsprogrammet för adhd 

21 okt 2020

Vård- och insatsprogrammet för adhd har arbetats fram av en nationell arbetsgrupp (NAG) med deltagare från regioner och kommuner med spridning över landet. Arbetet sker inom ramen för Nationellt programområde…

Barnafrids Basprogram om våld mot barn

6 sep 2020

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Den 30 september kl. 09.00 lanseras Barnafrids nya utbildningsplattform, Barnafrids Basprogram…