Nyheter

Angående den begränsade subventioneringen av melatonin

16 apr 2021

Med anledning av den förändrade och begränsade subventioneringen av melatonin har BNPS (Barnneuropsykiatriska sektionen) tillsammans med SFBUP sammanställt en skrivelse riktad till Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). Detta då vi hyser…

Riktlinjer för utredning av och insatser vid autism – webinar i samarbete med Svenska Läkaresällskapet 20/4

12 apr 2021

Nu är det dags att presentera SFBUPs riktlinjer för utredning av och insatser vid autism som syftar till att ge klinisk vägledning till personal inom BUP som arbetar med utredning…

I välfärdens skugga, radiodokumentär i två delar från P1 Dokumentär

15 mar 2021

I välfärdens skugga är en nyanserad dokumentär i två delar om ett viktigt ämne; hur våra mest komplexa patienter med behov av insatser från många insatser faller mellan stolarna. Hur…

Barnhälsodagen 4 februari 2021 – Konkreta insatser som främjar ungas hälsa

20 jan 2021

Svenska Läkarsällskapet, Svenska Skolläkarföreningen samt GIH/SFAIM (Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin) arrangerar den 4 februari 2021 Barnhälsodagen. Dagen har som målgrupp professioner i skolan, hälso- och sjukvården samt…

Remissvar Betänkande av kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken SOU 2020:54

20 jan 2021

SFBUP stödjer barnläkarföreningens remissvar på Betänkande av kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken SOU 2020:54 samt remissvaret på den kompletterande promemorian. SFBUP har även genom Björn Ramel skrivit ett eget…

Nytt kurstillfälle för farmakologisk fortbildning för specialistläkare 2021-03-23 – 2021-03-24

1 jan 2021

Då kursen i februari är fulltecknad och eftersom det finns stort intresse, så har SFBUP med glädje beslutat att i mars genomföra ytterligare ett kurstillfälle av  Farmakologisk uppdatering för barn-…

Barnneuropsykiatriska sektionens digitala utbildningsdagar 2021

21 dec 2020

I början av mars arrangerar barnneuropsykiatriska sektionen sina årliga utbildningsdagar som 2021 kommer äga rum digitalt. Årets tema är "Det sårbara barnet" - biologiska och sociala aspekter. Anmälan sker via https://www.bnps2021.se/…

Förskrivning av extempore kapsel Alimemazin APL

21 dec 2020

Theralen, alimemazin, 5 mg tabletter har avregistrerats i Sverige och godkännandet upphör att gälla från och med den 1 januari 2021. I slutet av året kommer det även att bli…

Inbjudan till huvudhandledarkurs för BUP-specialister 19/4-21/4 2021

23 nov 2020

Då kursen under våren 2020 ställdes in erbjuds nu en ny möjlighet under 2021. För sjunde gången genomför huvudhandledarkursen riktad till BUP-specialister eller snart färdiga ST-läkare, som handleder eller kommer…

Agenda – Krisen för barn- och ungdomspsykiatrin

23 nov 2020

SVTs Agenda tog lyfte i gårdagens program köerna till BUP, i studion deltog Kerstin Evelius f d nationell samordnare för psykisk hälsa. Programmet kan du se här.