Riktlinjer för utredning av och insatser vid autism – webinar i samarbete med Svenska Läkaresällskapet 20/4

12 apr 2021 | Cecilia Gordan

Nu är det dags att presentera SFBUPs riktlinjer för utredning av och insatser vid autism som syftar till att ge klinisk vägledning till personal inom BUP som arbetar med utredning och behandling. Då barn och ungdomar med autism har kontakt med andra delar av vården, med myndigheter, skola och fritidsverksamheter kan riktlinjerna vara av värde även för andra. Riktlinjerna har som mål att motverka såväl över- som underdiagnostik av autism, främja evidensbaserade och individuellt anpassade insatser utifrån behov samt främja uppföljningar av funktionsförmåga, svårighetsgrad och vanligt förekommande psykiatrisk samsjuklighet.

Riktlinjerna finns att ta del av här och presenteras av de som ingått i skrivargruppen. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor via chatt.

Medverkande:
Peik Gustafsson, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, överläkare, med dr, docent, universitetslektor, Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård, Region Skåne och Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
Eric Zander, leg psykolog, med dr, Cereb AB och Barn- och ungdomspsykiatri, Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Centrum för psykiatriforskning, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm och Karolinska Institutet
Sebastian Lundström, leg psykolog, med dr, Barn- och ungdomspsykiatri, Region Skåne och Gillbergcentrum, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet

Moderatorer:
Maria Unenge Hallerbäck, vetenskaplig sekreterare SFBUP, med dr, klinisk lektor, Örebro universitet och överläkare, BUP, Region Värmland
Anne- Katrin Kantzer, styrelseledamot SFBUP, med dr, specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatri, chefsöverläkare och medicinskt ledningsansvarig, BUP NU-sjukvården

TID: 20 april 2021 kl 12.00-13.00 på Zoom
KONTAKTPERSON: Maria Unenge Hallerbäck, maria.unenge.hallerback@regionvarmland.se
ARRANGÖR: Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet

Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SLS Youtube-kanal.

Anmäl dig till webinariet här!