Schizofreni hade samband med låg viktuppgång under graviditeten

22 feb 2017 | Cecilia Gordan

Ny svensk som publiceras i veckans Läkartidning. I den föreliggande registerstudien undersöktes om det finns en koppling mellan viktuppgång hos mamman under graviditeten och risken att barnet ska utveckla schizofreni senare i livet. I studien, baserad på Medicinska födelseregistret och Patientregistret, uppföljdes barn som var födda mellan 1982 och 1989, över en halv miljon personer. Av dessa utvecklade ca 3 000 personer schizofreni eller andra så kallade icke-affektiva psykoser. Om mamman haft en låg viktuppgång, mindre än 8 kg för normalviktiga kvinnor, var risken för icke-affektiva psykoser hos barnen 30 procent högre än i gruppen där mammans viktuppgång föll inom de aktuella rekommendationerna (11,5–16 kg för normalviktiga kvinnor). Det finns ingen koppling mellan BMI i början av graviditeten och barnens risk för att utveckla icke-affektiva psykoser.

Länk till Läkartidningen

Etiketter: Psykos