SFBUP webinar om kommersiell sexuell exploatering av barn i Sverige

22 mar 2022 | Jonas Nilsson

SFBUP i samverkan med Svenska Läkaresällskapet bjuder in till webinar den 26 april klockan 13.00–15.30 på Zoom.

Ämne: Barn utsätts för kommersiell sexuell exploatering i Sverige. Vad vet vi och vad gör vi?

Med kommersiell sexuell exploatering av barn avses betalda sexuella övergrepp mot barn. I begreppet ingår alla typer av sexuella övergrepp som sker i en kontext där det förekommer någon slags ekonomisk transaktion. Undersökningar visar att mellan 1-9 % av svenska barn kan ha utsatts för detta under barndomen. Under detta webbinarium kommer vi att gå igenom hur situationen för dessa barn ser ut idag, och vad barn- och ungdomspsykiatrin kan göra för att bättre hjälpa målgruppen. Webbinariet arrangeras av Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) i samverkan med Svenska Läkaresällskapet (SLS).

Program

13.00–13. 05 InledningMaria Unenge Hallerbäck, klinisk lektor vid Örebro universitet och BUP Region Värmland, vetenskaplig sekreterare SFBUP.

13.05–13.45 Vad vet vi? Gabriella Kärnekull Wolfe, Sveriges första ombudsman mot kommersiell sexuell exploatering av barn, berättar hur situationen ser ut för utsatta barn idag utifrån en ny rapport som publiceras under våren 2022.

14.00–14.45 Vad vet vi? Laura Korhonen, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Linköpings universitet och centrumchef för Barnafrid, berättar hur man kan känna igen och upptäcka att barn utsätts för sexuell exploatering.

14.55–15.30 Vad gör vi? Information om utbildningar och nätverk samt paneldiskussion

Gabriella Kärnekull Wolfe, ombudsman mot kommersiell sexuell exploatering av barn

Laura Korhonen, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Linköpings universitet och centrumchef för Barnafrid

Toba Wemmel Ljung, legitimerad psykolog och psykoterapeut på Ellencentret, en stödverksamhet för barn och unga som utsatts för kommersiell sexuell exploatering

Jenny Selenius, regionskoordinator mot prostitution och människohandel med särskilt fokus på barn

Medverkande

Gabriella Kärnekull Wolfe, ombudsman mot kommersiell sexuell exploatering av barn.
Laura Korhonen, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Linköpings universitet och centrumchef för Barnafrid.
Toba Wemmel Ljung, legitimerad psykolog och psykoterapeut på Ellencentret, en stödverksamhet för barn och unga som utsatts för kommersiell sexuell exploatering
Jenny Selenius, regionskoordinator mot prostitution och människohandel med särskilt fokus på barn.

Moderator:
Maria Unenge Hallerbäck, vetenskaplig sekreterare i SFBUP, klinisk lektor Örebro universitet och Region Värmland

Varmt välkomna!

TID: 26 april kl. 13.00–15.30
ANMÄLAN: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Plo6sj89RO-xmvRotb474g
KONTAKTPERSON: Maria Unenge Hallerbäck, maria.unenge.hallerback@regionvarmland.se
ARRANGÖRER: SFBUP i samverkan med Svenska Läkaresällskapet (SLS).