Skolläkarföreningens 100-årsjubileum!

7 nov 2021 | Cecilia Gordan

Skolläkarföreningen välkomnar till 100 års-jubileum och årets kanske största – evenemang kring skolbarns hälsa den 27-28 januari 2022 i Aula Medica Karolinska institutet. Sveriges främsta forskare och experter kring hälsofrågor medverkar liksom representanter från Skolverket, Socialstyrelsen, Utbildningsdepartementet och elevorganisationer. På kvällen den 27 januari firas jubileet med en gnistrande jubileumsfest på Solliden med mingel, middag, underhållning och dans.

Ur programmet:

  • Professor Jovanna Dahlgren: Är de överviktiga barnen välnutrierade eller kan det vara så att de är undernutrierade? Vilka sjukdomar riskerar dessa barn i framtiden och hur tidigt börjar de negativa effekterna? Finns det samband mellan övervikt och skolsvårigheter?
  • Professor Helen Minnis: Trauma och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vad är hönan och ägget? Hur ska vi tänka inför utredning och behandling?
  • Professor Christopher Gillberg : Neuropsykiatri idag och i framtiden. Viktiga milstolpar i forskningen.

Länk för anmälan och program skolläkardagarna 2022