SLS webinar 5 oktober Ungas psykiska hälsa – aktuella utmaningar

6 sep 2021 | Cecilia Gordan

 

Ungas psykiska hälsa – aktuella utmaningar

Program

Moderator Charlotte Nylander

13.00 – 13.15 Om kraftsamlingen Bo Runeson

Livsstilsfaktorer och psykisk hälsa Josef Milerad

13.15- 13.40 Ungas upplevelser och tankar kring pandemin Anna Sarkadi

13.40 – 14.20 Effekter av fysisk aktivitet på ungas psykiska hälsa och hur den har påverkats av pandemin Eva Andersson, Örjan Ekblom och Gisela Nyberg

14.20 – 15 00 Digital mediekonsumtion under pandemin Sissela Nutley

15.00 – 15.20 Kaffepaus och pausgympa

15.20 – 16.00 Panel – arbetsgruppens förslag till tidiga interventioner

Blyga och känsliga barn hur mår de i skolan? Maria Unenge Hallerbäck
Barn med svårigheter inom “ESSENCE” vad vet vi och vad gör vi? Elisabeth Fernell
Vad gör vi åt barn m hög skolfrånvaro? Malin Gren Landell
Ska alla barn få träffa en skolläkare åtminstone en gång under sin skoltid? Erfarenheter av klass undersökningar i förskoleklass Helka Widengren, Ylva Norlander och Margaretha Leissner

Medverkande
Elisabeth Fernell, Barnneurolog och professor i barn- och ungdomspsykiatri, Gillbergcentrum, Göteborgs universitet

Eva Andersson, Docent, lektor, Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska Institutet vetenskaplig sekreterare i SFAIM – Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Gisela Nyberg, Docent, Gymnastik- och idrottshögskolan, och Karolinska Institutet

Helka Widengren, Skolläkare, vice ordförande i Svenska Skolläkarföreningens styrelse

Josef Milerad, Docent och ordförande Svenska Skolläkarföreningen, Universitetslektor vid Institutionen för Kvinnors o Barns Hälsa Karolinska Institutet

Malin Gren Landell, Leg psykolog, med dr och har lett en statlig utredning om skolfrånvaro. Grundare till ett internationellt nätverk av forskare och andra verksamma inom fältet att främja skolnärvaro

Margaretha Leissner, Skolläkare, tidigare ledamot av Svenska Skolläkarföreningens styrelse

Maria Unenge Hallerbäck, Vetenskaplig sekreterare i SFBUP och universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper

Sissela Bergman Nutley, Med. dr neuropsykologi Karolinska Institutet. Ledamot i Statens medieråds insynsråd

Ylva Norlander, Skolläkare, tidigare ledamot av Svenska Skolläkarföreningens styrelse

Örjan Ekblom, Professor, Gymnastik- och idrottshögskolan

TID: Den 5 oktober 2021 kl. 13.00-16.30 på Zoom
KONTAKTPERSON: Josef Milerad, josef.milerad@ki.se
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp om kraftsamling för ungas psykiska hälsa

Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SLS Youtube-kanal

ANMÄLAN