Tala om tystnad – ett nationellt projekt om selektiv mutism

2 apr 2020 | Cecilia Gordan

Tala om tystnad är ett nationellt projekt som ska lyfta frågor och sprida kunskap kring diagnosen selektiv mutism. Målet med projektet är att barn med selektiv mutism ska få bättre stöd och hjälp, såväl i familjen som av skola och vård. Som en del av projektet har man tagit fram ett informationsmaterialet Tala om tystnad, med frågor och svar till familjer, skolor och andra som kan möta barn med selektiv mutism.

Tala om tystnad