THE TRAUMA OF FACING DEPORTATION

29 mar 2017 | Cecilia Gordan

In Sweden, hundreds of refugee children have fallen unconscious after being informed that their families will be expelled from the country.

Så lyder underrubriken på en artikel i tidskriften The New Yorker som publicerades denna vecka. Artiklen handlar om de barn i Sverige som är och har varit apatiska (uppgivenhetssyndrom).

Länk till artikeln

Etiketter: Flykting