Webbaserat stöd för introduktion av personal på HVB-hem

4 sep 2017 | Cecilia Gordan

HVB för barn och unga är en komplex miljö att arbeta i och personalen ställs ofta inför stora utmaningar. Därför är det viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda en bra yrkesintroduktion. Socialstyrelsen har utarbetat ett webstöd till arbetsgivare som introducerar nyanställd personal. Webbstödet ger en samlad bild över vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Tanken är att materialet ska inspirera och ge stöd i planeringen av introduktion av nyanställd personal på HVB för barn och unga, men ska inte ses som ett komplett introduktionsprogram.

Webstödet finns tillgängligt på Kunskapsguiden.

Etiketter: HVB