Webinar – Internetbehandling för barn och ungdomar med psykisk ohälsa – 2021-11-16

21 okt 2021 | Jonas Nilsson

Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet bjuder in till webinar
den 16 november kl. 13.00-16.00 på Zoom.

Se inbjudan