Årsmöte SFBUP 2022

SFBUPs årsmöte för 2022 hålls digitalt på eftermiddagen tisdagen den 26 april.

kl 13.00 – 15.30 arrangerar vi  tillsammans med Svenska Läkaresällskapet ett webinarium :

SFBUP webinar om kommersiell sexuell exploatering av barn i Sverige – Svenska Läkaresällskapet (sls.se)

Efter det, kl 15.45  kommer vi ha ett årsmöte i föreningen på denna länk.

https://regionostergotlandse.zoom.us/j/82265101607?pwd=bXJnWE0yWlBYaUtTQklaTlpkMEIzdz09

Sfbup dagordning årsmöte 26 april 2022

Verksamhetsberättelse SFBUP 2021-2022

Verksamhetsberättelse asylgruppen 2022

Verksamhetsberättelse Utbildningsutskottet 2021