Bli medlem

Genom föreningen blir du med i ett nationellt nätverk av kollegor som tillsammans kan driva de barnpsykiatriska frågorna i landet. Via föreningen får du möjlighet att påverka barnpsykiatrins utveckling t.ex. genom att yttra dig när nya vårdprogram utvecklas. Som medlem får du också en prenumeration på tidskriften Svensk Psykiatri. Medlemsansökan sker via Sveriges Läkarförbunds hemsida även för dig som inte är läkare.

Medlemsavgift

  • Årsavgiften är för närvarande 700 kr per år.
  • Medlemsavgiften faktureras via Sveriges Läkarförbund även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Ansökningsformulär