Organisationer och intresseföreningar

Det finns många föreningar och organisationer  som erbjuder fördjupad information kring barn och ungdomar som har problem att klara sin vardag. Här länkar vi till deras hemsidor.

Attention

Autismforum 

Dyslexiföreningen

Svenska skolläkarföreningen

Svenska Barnläkarföreningen

Autism och Aspergerförbundet