International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP)

Den internationella föreningen för barn- och ungdomspsykiatri grundades 1937, ursprungligen kallades föreningen för The International Committee for Child Psychiatry. Den svenska barnpsykiatriska föreningen blev medlem i oktober 1950. Under åren har föreningen bytt namn och form vid ett antal tillfällen. Först vid den 9:e kongressen i 1978 i Melbourne valde man att tillfoga ungdomar i föreningens namn till dagens International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP).