Utbildningsutskottet

Lisa Härdelin Lenerius

Ordförande i utbildningsutskottet, ST-studierektor Region Stockholm, Stockholm

Jonas Nilsson

ST-studierektor Region Öst, Linköping

Åse Theorin

ST-studierektor Region Norr, Umeå

Vakant

ST-studierektor Region Väst, Göteborg

Hilke Wulfers-Sievers

ST-studierektor Region Mellansverige

Gunnar Brodd

ST-studierektor Region Mellansverige, Uppsala

Hanna Essner

ST-studierektor Region Syd, Lund

Olle Maltén

ST-representant, Stockholm

Catherine Gajland

ST-representant, Stockholm